Listy rosyjskie

"Na miłość boską, dajmy pokój tej polityce, bo w ten sposób podtrzymujemy tylko legendę, że każdy Słowianin znajdzie dla siebie w Rosyi kawałek chleba i ciepłe miejsce"; a
ponieważ jest to niemożliwe, stąd, „zamiast oddanych Rosyi działaczy, zwiększymy ilość rozgoryczonych na nią".
Uczciwy pogląd „S. Piet.
Wiedomosti" nie znalazł zbyt wielkiego oddźwięku w prasie rosyjskiej. — Inne pisma poprzestają tylko na stwierdzeniu, że za dużo bratuszkow chce się żywić rosyjskim chlebem.
„Nowoje Wremia" zaznacza, że dziennikarstwo rosyjskie ,.z rzadką jednomyślnością traktuje bratuszkow, przybywających nie dla nauki, ale dla stypendyów".
Dla nikogo (pisze dalej) nie jest tajemnicą, że do nas przyjeżdżają tylko mało zamożni lub biedacy; zamożniejsi bowiem zazwyczaj udają się do uniwersytetów europejskich,
przeważnie do Wiednia. „Odesskij Listok" wyjaśnia szczegółowo, dlaczego mała korzyść jest z nauki „bratuszek".
Poprostu fałszują papiery szkolne i na ich podstawie dostają się do wyższych zakładów. Jedyna pociecha jest z uczniów se minaryów duchownych, na których „rosyjski św.
Synod wydaje (tratit) znaczne fundusze". Zdarza się często, iż stypendyści tracą pieniądze jeszcze przed wyjazdem do Rosyi i po raz drugi proszą o pieniądze na podróż.
„Co więcej, prócz proszących o zapomogi i rekomendowanych stypendystów, znajduje się bardzo wielu synów ludzi bogatych, którzy nietylko mogą sami się utrzymać, ale mogliby
nieść pomoc pieniężną swoim biedniejszym współbraciom".
„Pietierburskaja Gazeta" a za nim „Grażdanin" głośnego księcia Meszczerskiego, podaje szczegółową wiadomość, o jednym ze słowiańskich „aferzystów".
Bratuszka, Bułgar, Iwan Spirydonow, już w r. 1895 był wypędzony za brzydkie sprawy z kijowskiego duchownego seminaryum, ale wkrótce znalazł się w seminaryum odeskiem.
Wypędzony i stamtąd, przebywał kolejno w seminaryach: jekaterynosław skiem, czernichowskiem i pskowskiem, gdzie wszędzie przedstawiał fałszywe świadectwa i rekomendacye od
wpływowych i wybitnych osobistości bułgarskich i rosyjskich.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. z Wrocławia całodobową opiekę
    wymianę baterii w iPhone
    produkty stalco perfect

Menu:

Reklama: