Listy rosyjskie

Ignatiew, otwarcie wypowiedział, co jest przyczyną słowianofilstwa rosyjskiego, a mianowicie dlaczego na wspomnianej konferencyi postawił pierwszy krok na drodze do połączenia i
niepodległości Bułgarów. Mowę swoją wygłosił on 4 marca (19 lutego star.
stylu) na uroczystem zebraniu członków kolonii bułgarskiej w sali petersburgskiego To-
warzystwa dobroczynności słowiańskiej, którego jest prezesem.
W dniu tym obchodzono rocznicę oswobodzenia Bułgaryi. Rozpoczęto od „Boże caria chrani", poczem. odśpiewano „Szumi Marica" a następnie p.
Głaznew, student technolog w imieniu zebranych Bułgarów chwalił i sławił działalność grafa Ignatiewa.
Wśród oklasków i owacyj podniósł się hrabia Ignatiew i zabrał głos dla stwierdzenia, że Rosya zawsze wszystkiemi siłami starała się o niepodległość Bułgaryi.
"Obecnie nie jestem dyplomatą — mówił p.
generał adjutant i prezes Towarzystwa — a więc mogę wprost powiedzieć, że Rosya nie mogła inaczej działać, po pierwsze ponieważ jesteśmy współplemienni, powtóre ponieważ
Rosyi potrzebną była niepodległość Bułgaryi: dla niej było koniecznem, ażeby pod Bałkanami znajdowali się silni, niepodlegli Słowianie, któ rzyby przez swój kraj nie
przepuszczali jej wrogów". Prawie słowo w słowo twierdził tosamo p. Szarapow, uważając Słowian za przednią straż Rosyi, którą można mieć zawsze i wszędzie i to...
niewielikim kosztom.
Do historyi znowu polonofilstwa rosyjskiego przybywa artykuł „Nowawo Wremieni" p. t. „Zbliżenie kulturalne".
„Dzięki kilku wierszom nie dyszącym nienawiścią do Polaków — pisze redakcya — otrzymaliśmy kilka listów polskich".
Autor jednego z nich wyraził wysokie uznanie dla idei zbliżenia się Słowian. Sądził jednak, że właściwie Rosyanie, jako silni, powinni pierwsi wyciągnąć rękę do Polaków.
„Ludzie, jak wy, honorowi — miał pisać ów Polak — powinni mnie zrozumieć, a w chwili kiedy to zrozumie i cały naród rosyjski, urzeczywistnią się i wasze i nasze ideały".
W końcu ów Polak (prawdziwy, czy tylko „ad hoc'' przez redakcyę N.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Szamba betonowe Mrozy
    world hotels locations
    karisma hotels
    streaming warszawa
    przegrywanie ntsc

Menu:

Reklama: