Listy rosyjskie

Będą oni czerpali od nas szklankami, a my od nich wiadrami, a to wprost dlatego, że nas jest więcej, zresztą i ogólnoświatowy kierunek myśli będzie pracował na stronę rosyjską,
na stronę gromadzącej się około Rosyi rodziny słowiańskiej".
I znowu wyszło szydło z worka.
Mniemana wolność sumienia miałaby służyć jako środek do zlania się, a więc rusyfikacyi.
Ale pozostawmy na boku prawosławną babkę, bo w kwestyi wolności wyznania przemówiło dość głośno sumienie pewnej części społeczeństwa rosyjskiego.
O fakcie tym pisma nasze podały zaledwie drobne wzmianki, nawet „Kraj" petersburski obszedł się z nim prawie lekceważąco — widocznie, że trzymając się pro-
gramu, podanego w
słynnym memoryale. nie chce nawet dać pozoru, że sympatyzuje z rosyjską partyą postępową.
A przecież to odezwanie się sumienia rosyjskiego było tak silne, że słusznie piszą „S.
Pietierburskija Wiedomosti: „Nie ma zakątka w Rosyi, gdzieby ta sprawa nie poruszyła ludzi wszystkich warstw społeczeństwa — nie ma miejsca gdzieby ludzie przeczytawszy o niej,
pozostali spokojnymi — tak ważną bowiem, tak blizką serca każdego człowieka jest ta wstrząsająca do żywego kwe stya naszych czasów".
Rzecz miała się tak:
We wrześniu roku zeszłego odbywał się w Orle kongres misyonarzy rosyjskich.
Głównem ich zadaniem jest nawracanie na prawosławie wyznawców rozlicznych sekt rosyjskich.
Ilość tych sekciarzy wynosi, według statystyki rządowej półtora miliona, a według statystyki prywatnej, zasługującej znacznie więcej na wiarę, 17 — 18 milionów.
W zjeździe oprócz misyona rzy brali udział przedstawiciele władz i szlachty, a między innymi gubernialny marszałek szlachty orłowskiej, Michał, syn Aleksandra, Stachowicz.
Obrady trwały dość długo, a z nich według słów „szlachcica", S. A.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. hotels near me
    streaming warszawa

Menu:

Reklama: