Listy rosyjskie

— „Nowoje Wremia" otrzymało wiadomość o „uroczystościach" (torżestwach), jakie spowodowało pojawienie się w Katowicach rosyjskiego dziennikarza — zamiast „Jeszcze Polska
nie zginęła'' miano śpiewać: „Boże carja chrani".
W chwili, kiedy to piszę, przynoszą mi najświeższe numera tegoż dziennika, a w nim znajduję artykuły, p. t.
„Współczesny Poznań". pisane przez jakiegoś Nestora. Jestto raczej wstęp do szeregu artykułów.
Autor porównywa położenie Słowian pod rządem tureckim i Polaków pod rządem pruskim.
„Dobroduszne zwierzęta Albańczycy, gwałcący chrześcijańskie dziewczyny, strzelający do ich braci i ojców...
są to tylko naiwni swawolnicy w porównaniu z bohaterami Wrześni" i hakatystami. Uroniwszy łzę nad Serbami węgierskimi i nad "nieszczęsną Bośnią i Hercegowiną", p.
Nestor oświadcza, iż poznańscy Polacy oglądają się tak na Rosyę, jak Staro-Serby, kiedy ich mordują Albańczycy.
Na dowód tego przytacza słowa, jakiemi go witał „prawie każdy Poznańczyk". Oto i one: „Jaka szkoda, że pan nie był w Poznaniu w dzień noworoczny.
Widziałbyś pan na oczy i usłyszałbyś od samego narodu to, o czem każdy z nas pana zapewni: nasze teraźniejsze sympatye do Rosyi.
Nie w tem rzecz, że cała nasza arystokracya skłania się od dawna ku Rosyi — te sympatye, dajmy na to, są silne, ale bądź co bądź wyrozumowane, podobne np. do sympatyj francuskich.
Ważniejszem jest to, że po stronie Rosyi stanęła nasza inteligencya, stanęły szerokie koła warstw średnich, stanęli ludzie drobni, lud, nasze silnie patryotyczne włościaństwo.
Nam ten objaw rzuca się w oczy już od dawna; przez ostatnie dwa, trzy lata męczy on wzrok naszych prześladowców Prusaków, nigdy jednak rzecz nie doszła do takich burzliwych
manifestacyj, jak teraz po sprawie wrzesińskiej".
Tu korespondent wkłada w usta Poznańczyka opowiadanie o znanych proklamacyach rusofilskich i o demonstracyach młodzieży.
W drugim fejletonie p.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Szamba betonowe Mrozy
    karisma hotels

Menu:

Reklama: