Listy rosyjskie

Władza ministra spraw wewnętrznych nawet w państwach konstytucyjnych, opartych na zasadach demokratycznych, posiada zakres bardzo szeroki — łatwo więc sobie wyobrazić całą jej
potęgę w państwie despotycznem.—
Taki Sipiagin był poniekąd panem życia i śmierci; wszechmogąca w Rosyi żandarmerya była prostem narzędziem jego woli i planów.
Jemu się zdawało nawet, że jest drugim papieżem w Kościele katolickim, kiedy sądził, że może składać z urzędu biskupów.
Każdy z jego poprzedników musiał prowadzić długie pertraktacye ze Stolicą Apostolską, zanim ta zażądała od wygnanego biskupa, aby zrzekł się katedry dla dobra osieroconej
dyecezyi. Za Sipiagina „uwolniono" niedawno z urzędu biskupa Bereśniewicza, a Zwierowicza wprost z niego „złożono".
Jeżeli Sipiagin dopuszczał się wprost samowoli względem Kościoła katolickiego, cóż dopiero mówić o stosunku jego do Cerkwi prawosławnej, której cała władza pochodzi nie od
Boga, lecz od cara. Pobiedonoscew i Sipiagin byli to dwaj papieże prawosławia rosyjskiego — metropolity, episkopy, archimandryty, to ich słudzy, podwładni.
I ten właśnie stosunek niewolniczy Cerkwi do władz państwowych jest przyczyną całej niemocy prawosławia, oraz ogromnego upadku duchowieństwa rosyjskiego pod względem moralnym, nad
czem, jak to zaznaczyłem już w poprzednim liście, biadają nawet narodowcy rosyjscy, skrajni konserwatyści, dla których potęga cara i prawosławie jest jedynym i najwyższym ideałem.
Kiedy w całej Europie młodzież uczy się z podręczników, iż Piotr Wielki był prawdziwie wielkim, bo „Rosyę ucywilizował", narodowcy rosyjscy mają o nim dziś odmienne pojęcie
i radzi byliby wrócić do czasów przed piotro-
wych.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. dealer ram warszawa

Menu:

Reklama: