Listy rosyjskie





Zamiast skupiać się, ulepszać wewnętrzną gospodarkę, zamiast dogonić Europę pod względem urządzeń i cywilizacyi, będziemy tracili swe siły w Azyi, a staniemy się bezsilnymi w
Europie. Ziemi na świecie jest wiele, wszystkiej nie żabie-
rzemy, a przecież robimy tak, jakbyśmy zamiar ten mieli.
Nietylko będziemy musieli się cofać przed naciskiem europejskiej polityki, ale i wewnątrz staniemy się słabi.
Do naszego organizmu coraz więcej przybywać będzie krwi obcej, azyatyckiej.
Już dziś nasze „wino słowiańskie" psuje się od „wody" tatarskiej, kałmuckiej, już dziś za dużo mamy w naszej krwi żywiołów grubiaństwa, dzikości i t. d.
Wszystko, co moglibyśmy dziś zużyć dla polepszenia naszego bytu moralnego i materyal nego, będziemy musieli rzucać w nienasyconą paszczę boga - wojny.
Dawniejsze wojny były wprawdzie barbarzyńskie, ale miały chociaż sens jakiś.
Zwycięzca zbogacał się, cudzą ziemię przemieniał na swoją, zwyciężeni stawali się jego niewolnikami, ich żony i córki żonami i nałożnicami zwycięzców.
Tak Norma nowie - zawojowali Anglię. Ale dziś przeciwnie, obywatel cywilizowanego państwa odczuwa tylko ciężary wojny, pracuje na utrzymanie armii.
Zwycięzcy stają się coraz bardziej nędzarzami.
Wszystkie nasze zdobycze azyaty ckie nie wpłynęły ani trochę na dobrobyt ludności, nikomu nie zmniejszono choćby o kopiejkę podatku — owszem, każda piędź zdobytej ziemi
kosztuje nas bardzo wiele; co roku idą miliony na ustalenie władzy rosyjskiej w krajach zabranych.
Po tych ogólnych uwagach, Marków zastanawia się nad okupacyą Mandżuryi.
Trzeba zgodzić się z tym faktem, bo za wiele on kosztował, bo sama kolej żelazna sybirska bez Mandżuryi nie ma racyi bytu.
I z innego powodu oddawać Mandżuryę Chinom, byłoby rzeczą nierozsądną. Dziś Chiny stały się zaciętym wrogiem Rosyi, trzeba więc koniecznie osłabiać ich siły.
Ale jeżeli nie można się już cofać, to Rosya musi wyciągnąć przynajmniej naukę na przyszłość.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. hotels near me
    agencja fotograficzna
    przegrywanie ntsc

Menu:

Reklama: